Πώς θα βάψω σωστά

Τι είναι χρώμα;

Το χρώμα (παλαιότερα χρησιμοποιούταν και ο όρος μπογιά) είναι ένα υλικό, συνήθως σε υγρή μορφή, το οποίο όταν απλωθεί σε μία επιφάνεια, σχηματίζει ένα συνεκτικό, αδιαφανές ή διαφανές φιλμ που έχει πρόσφυση
σ’αυτή. Σαν αποτέλεσμα, το χρώμα προσφέρει στις επιφάνειες προστασία, και με τις διάφορες αποχρώσεις τις διακοσμεί και τις ομορφαίνει. Προστατεύει την επιφάνεια από τη φθορά που δημιουργείται από παράγοντες
όπως ήλιος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υγρασία, ρύποι, σκόνη, μούχλα, σκουριά, χημικά, μηχανικές καταπονήσεις. Διακοσμεί την επιφάνεια και βελτιώνει το αισθητικό της αποτέλεσμα.

Έτσι, το χρώμα μπορεί εκτός από την προστασία της επιφάνειας που εφαρμόζεται:

 • Να μεταβάλλει την εμφάνιση και την ατμόσφαιρα, ακόμα και να “αλλάξει” τις
 • διαστάσεις ενός χώρου.
 • Να επηρεάσει τη διάθεση των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αυτόν.
 • Να τονίσει και να “δέσει” μεταξύ τους τα υπόλοιπα διακοσμητικά στοιχεία.
 • Να φωτίσει τους χώρους και να τους δώσει μία δική τους ξεχωριστή προσωπικότητα.

Τα κύρια συστατικά ενός χρώματος είναι:

 • Ο φορέας – συνδετικό μέσο
 • Τα πιγμέντα
 • Τα πρόσθετα
 • Το μέσο αραίωσης

Ποια είναι τα συστατικά του χρώματος;

1. Ο φορέας – συνδετικό μέσο
Ο φορέας (ρητίνη/πολυμερές), είναι το συστατικό που έχει την μεγαλύτερη επίδραση στην τελική ποιότητα του χρώματος. Ο συγκεκριμένος τύπος, ποιότητα και ποσότητα του φορέα στο χρώμα, προσδιορίζουν τις εξής ιδιότητες του χρώματος: αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στο βρώμισμα και στο πλύσιμο, γυαλάδα, πρόσφυση, αντίσταση στο σπάσιμο.

2. Τα πιγμέντα
Το χρώμα περιέχει βασικά πιγμέντα όπως διοξείδιο του τιτανίου, έγχρωμα οργανικά και ανόργανα χρωστικά καθώς και πληρωτικά μέσα όπως το ανθρακικό ασβέστιο. Τα βασικά χρωστικά προσδίδουν στο χρώμα καλυπτικότητα, αντοχή στην κιμωλίαση, αναλλοίωτες αποχρώσεις, ενώ τα πληρωτικά μέσα χρησιμοποιούνται κυρίως για να δώσουν όγκο και να μειώσουν το κοστολόγιο. Ποιοτικά χρώματα περιέχουν περισσότερο βασικά χρωστικά παρά πληρωτικά μέσα.

3. Τα πρόσθετα
Τα πρόσθετα αντιπροσωπεύουν το μικρότερο ποσοστό στα συστατικά του χρώματος, παρέχουν όμως την τελική ένδειξη στην ποιότητα του χρώματος προσδίδοντας επιθυμητές ιδιότητες που διαφορετικά θα έλειπαν. Συγκεκριμένα προσδιορίζουν στο χρώμα: ρεολογικές ιδιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την σωστή και εύκολη εφαρμογή του, την εμφάνιση του τελικού προϊόντος, την σταθερότητα κατά την αποθήκευση, εμποδίζουν τον αφρισμό τόσο κατά την παραγωγή όσο και την εφαρμογή και βελτιώνουν το στέγνωμα.

4. Το μέσο αραίωσης
Το μέσο αραίωσης, νερό ή οργανικός διαλύτης, βοηθάει την δημιουργία του φιλμ του χρώματος με την εξάτμισή του.
Η ποιότητα του χρώματος εξαρτάται από την αναλογία των βασικών του συστατικών στην τελική σύνθεση του προϊόντος, καθώς και από την συγκεκριμένη ποιότητα των επιμέρους υλικών που χρησιμοποιούνται.

Πλαστικά χρώματα

Τα πλαστικά χρώματα εφαρμόζονται κυρίως σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια. Ένα άριστο πλαστικό χρώμα πρέπει να έχει:

 • υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
 • πολύ καλό άπλωμα
 • να μην λερώνεται εύκολα
 • να αντέχει στο συχνό πλύσιμο
 • να έχει υψηλή λευκότητα και να διατηρεί ζωηρές και αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα
 • να έχει σταθερή ποιότητα

Ακρυλικά χρώματα

Τα ακρυλικά χρώματα εφαρμόζονται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν. Ενα άριστο ακρυλικό χρώμα εξωτερικής προστασίας πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

 • υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
 • υψηλές αντοχές στις έντονες καιρικές συνθήκες και στους ατμοσφαιρικούς ρύπους
 • ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις υψηλές μηχανικές αντοχές, δηλαδή σκληρότητα και ελαστικότητα
 • να ειναι πιστοποιημένα ψυχρά χρώματα.

Στεγανωτικά Τοίχων & Ταρατσών

Τα στεγανωτικά τοίχων και ταρατσών είναι χρώματα ακρυλικής βάσεως και χρησιμοποιούνται για την προστασία ενός κτιρίου από τη διείσδυση νερού ή υγρασίας μέσα σε αυτό. Οι κύριες απαιτήσεις από τα προϊόντα αυτά είναι:

 • να εξασφαλίζουν την υδρομόνωση της επιφάνειας
 • να παραμένουν ελαστικά στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες
 • να εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα να έχουν πολύ καλή πρόσφυση
 • να ειναι πιστοποιημένα ψυχρά χρώματα.

Ριπολίνες

Οι ριπολίνες είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία χρωμάτων για τη βαφή μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.  Η άριστη ριπολίνη πρέπει να έχει:

 • υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
 • εύκολο δούλεμα και καλό άπλωμα
 • πολύ καλό φινίρισμα
 • υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τη χημική ρύπανση
 • υψηλή λευκότητα και ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις
 • να είναι φιλική στο χρήστη και στο περιβάλλον, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά

Ριπολίνες Νερού

Οι ριπολίνες νερού είναι η νέα γενιά βερνικοχρωμάτων με βάση το νερό, φιλικά για το χρήστη και το περιβάλλον, για τη βαφή ξύλινων επιφανειών αλλά και τοίχων. Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει η ριπολίνη νερού είναι:

 • να έχει μεγάλη καλυπτικότητα
 • να έχει πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής
 • να είναι άοσμο, που σημαίνει ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται
 • να έχει ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις
 • να μην κιτρινίζει

Αντισκωριακά Υποστρώματα

Η προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών απαιτεί την εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος, το οποίο πρέπει να:

 • παρέχει ισχυρή αντισκωριακή προστασία
 • έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και
 • σύνθεση φιλική στο χρήστη και στο περιβάλλον, χωρίς μόλυβδο και χρωμικά

Αστάρια Τοίχων

Τα αστάρια τοίχων αποτελούν τα υποστρώματα που προετοιμάζουν την επιφάνεια για να δεχτεί το τελικό χρώμα. Ένα καλό αστάρι πρέπει να:

 • διεισδύει στην επιφάνεια και να έχει ισχυρή πρόσφυση
 • μονώνει και να ενδυναμώνει την επιφάνεια
 • έχει πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής στεγνώνει και να επαναβάφεται γρήγορα έχει σταθερή ποιότητα

Υποστρώματα ξύλινων επιφανειών

Η βελατούρα αποτελεί το υπόστρωμα των βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται στις ξύλινες επιφάνειες. Οι βασικές απαιτήσεις από μία πολύ καλή βελατούρα είναι να έχει:

 • μεγάλη καλυπτικότητα πολύ καλές ιδιότητες εφαρμογής
 • γρήγορο στέγνωμα ευκολία στο τρίψιμο
 • να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά