Θερμοπρόσοψη

10 Μαΐου 2018

1. Έλεγχος Υποστρώματος

10 Μαΐου 2018

2. Τοπικές Επισκευές

10 Μαΐου 2018

3. Ζώνη Στεγάνωσης

10 Μαΐου 2018

4. Τοποθέτηση οδηγού εκκίνησης

10 Μαΐου 2018

5. Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών

10 Μαΐου 2018

6. Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών με GNK FOAM

10 Μαΐου 2018

7. Μηχανική στερέωση με βύσματα

10 Μαΐου 2018

8. Τρίψιμο θερμομονωτικών πλακών

10 Μαΐου 2018

9. Τοποθέτηση προφίλ νεροσταλλάκτη

10 Μαΐου 2018

10. Τοποθέτηση γωνιόκρανου PVC με υαλόπλεγμα

10 Μαΐου 2018

11. Τοποθέτηση διαγώνιου πλέγματος

10 Μαΐου 2018

12. Αντιρηγματική στρώση

10 Μαΐου 2018

13. Δεύτερη ζώνη στεγάνωσης

10 Μαΐου 2018

14. Εφαρμογή έγχρωμου ασταριού GRANIKOT PRIMER

10 Μαΐου 2018

15.Εφαρμογή έγχρωμου τελικού επιχρίσματος GRANIKOT

10 Μαΐου 2018

16. Τελική Επιφάνεια