ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • Durostick Powder Coat Στόκος Γενικής Χρήσης Έτοιμος Λευκός 25kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Powder Coat Στόκος Γενικής Χρήσης Έτοιμος Λευκός 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Αφρόστοκος 1lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Αφρόστοκος 2.5lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Αφρόστοκος 250ml

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Epoxol Putty Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος Α+Β 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Epoxol Putty Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος Α+Β 6kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Stucofix-P Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος 20kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Stucofix-P Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ultra Smaltoplast fix Λευκός τσιμεντοειδής στόκος

  Διαβάστε περισσότερα
 • Visto Ready Smooth

 • Visto Ready Fine

 • Visto Στόκος Γενικής Χρήσης Ακρυλικός Σπατουλαρίσματος Λευκός 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Visto Στόκος Γενικής Χρήσης Ακρυλικός Σπατουλαρίσματος Λευκός 20 kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Neopal Stucco 18kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Neopal Stucco 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 400gr

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 800gr

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών 700gr

  Διαβάστε περισσότερα
1 2