ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • Durostick Αφρόστοκος 1lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Αφρόστοκος 2.5lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick Αφρόστοκος 250ml

  Διαβάστε περισσότερα
 • Powder Coat

 • S2 Epoxy Putty (Εποξειδικός Στόκος δύο συστατικών)

  Διαβάστε περισσότερα
 • S2 Epoxy Putty Aqua

  Διαβάστε περισσότερα
 • Stucofix-P

  Διαβάστε περισσότερα
 • Visto Ready Smooth

 • Visto Ready Fine

 • Vivechrom Neopal Stucco 18kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Neopal Stucco 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 400gr

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών 800gr

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών 700gr

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Στόκος Σπατουλαρίσματος 20kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Στόκος Σπατουλαρίσματος 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών