ΑΣΤΑΡΙΑ

 • Durostick D-20 Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων 1lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 15kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-260 Quartz Primer 14kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-260 Quartz Primer 4kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 1kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 5kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Uni-Primer 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Uni-Primer 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Knauf Betokontakt 20kg Αστάρι έτοιμων σοβάδων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Knauf Betokontakt 5kg Αστάρι έτοιμων σοβάδων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vitex Superbond Primer Χαλαζιακό Αστάρι

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vitex Αστάρι Γυψοσανίδων 10lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vitex Αστάρι Γυψοσανίδων 3lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Αστάρι Γυψοσανίδων ECO Λευκό 1lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Αστάρι Γυψοσανίδων ECO Λευκό 3lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vivechrom Αστάρι Γυψοσανίδων ECO Λευκό 9lt

  Διαβάστε περισσότερα