14 Φεβρουαρίου 2018

Πώς θα βάψω σωστά

Τι είναι χρώμα; Το χρώμα (παλαιότερα χρησιμοποιούταν και ο όρος μπογιά) είναι ένα υλικό, συνήθως σε υγρή μορφή, το οποίο όταν απλωθεί σε μία επιφάνεια, σχηματίζει […]