ΑΣΤΑΡΙΑ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

 • Isomat Flex-Primer 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 20kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 1kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 5kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Epoxol Primer Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών 10kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Epoxol Primer Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Neodur Varnish PR 10kg Υβριδικό υδατοδιάλυτο αστάρι.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Neodur Varnish PR 1kg Υβριδικό υδατοδιάλυτο αστάρι.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Neodur Varnish PR 3kg Υβριδικό υδατοδιάλυτο αστάρι.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Neopox Primer AY A+B 1kg Εποξειδικό αντιοσμωτικό αστάρι χωρίς διαλύτες.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Neotex Neopox Primer WS A+B 1kg Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για υγρές επιφάνειες.

  Διαβάστε περισσότερα