ΑΣΤΑΡΙΑ

 • Durostick D-20 Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων 1lt

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 15kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-255 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-260 Quartz Primer 14kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Durostick DS-260 Quartz Primer 4kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 10kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 1kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 20kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Flex-Primer 5kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat ML-Primer Έγχρωμος, σιλικονούχο-ακρυλικό αστάρι νερού πρόσφυσης σοβάδων 15Kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat ML-Primer Έγχρωμος, σιλικονούχο-ακρυλικό αστάρι νερού πρόσφυσης σοβάδων 5Kg

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 1kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Isomat Supergrund 5kg Αστάρι για τη δημιουργία αδρότητας σε λείες, μη απορροφητικές επιφάνειες

  Διαβάστε περισσότερα
 • Knauf Betokontakt 20kg Αστάρι έτοιμων σοβάδων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Knauf Betokontakt 5kg Αστάρι έτοιμων σοβάδων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Knauf Quarzgrund Pro 15kg Αστάρι Thermoprosopsis

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vitex Granikot Primer

  Διαβάστε περισσότερα
 • Vitex Superbond Primer Χαλαζιακό Αστάρι

  Διαβάστε περισσότερα