Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών με αμφίπλευρη κάλυψη από φιλμ πολυαιθυλενίου.

Επικάλυψη επιφανειών: Λεπτό φιλμ πολυπροπυλενίου